Klubbens sektioner

Klubbverksamheten är fördelad på fyra sektioner:

A-sektion

är avsedd för aktiva medlemmar som idkar fiske, casting, föreningsverksamhet o.d. Medlemmarna äger utan särskild kostnad tillgång till båtar, klubbstugor, tältplatser och castingbanor.

Veteransektionen

är avsedd för fullbetalande medlemmar som varit i klubben i 25 år.

Castingsektionen

är avsedd för medlemmar som utövar casting. Sektionen har egen styrelse.

Juniorerna

Gränsen för junior räknas t.o.m. det år de fyller 17 år. De äger rätten att tävla som seniorer med junioravgift t.o.m. det år de fyller 21 år. Därefter kan de vinna inträde i A-sektionen utan erläggande av inträdesavgift.