Våra tävlingar

Familjeträffar

På våra familjeträffar är medlemmar med bekanta välkomna att delta.
För dessa tävlingar utgår en mindre startavgift.

Bolviksdagen

Tävling i fem- och fyrkamp för herrar, damer samt juniorer äldre och yngre.
Går av stapeln andra söndagen i september.

Metardagen

Avhålles på Kristi Himmelsfärdsdag.

Fisketräffar och övriga aktiviteter

Havsöringstävling


Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Någon av de tre första veckorna i söndagarna i april beroende på isförhållandena.

Mr Osis’ vårträff (Största fisk oavsett art)

Fjärde söndagen i april.

Trippelborren (Abborrtävling)


Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Sista söndagen i Augusti eller första söndagen i September.
De tre största abborrarna per deltagare vägs tillsammans, högst vikt vinner.

Christer Ellséns minne (Största gäddan)


Illustration ©Pål Thomas Sundhell

En söndag i början av oktober.

SSKK MIXMAX

En söndag i Oktober eller November fiskas det efter tyngsta havsöring, abborre och gädda.

Sikfiske


Illustration ©Pål Thomas Sundhell

Huvudsakligen under november.

Pimpeltävlingar

Arrangeras tre söndagar under månaderna februari och mars beroende på isförhållandena. Särskilda kallelser utsändes.

Största fisk

Vi tävlar varje år om vem som får Den Största Fisken. Tävlingen gäller klubbens vatten samt vid av klubben anordnade resor och avser fiske efter klubbens ordningsregler.

Vinnaren erhåller vid årsmötet ett utmärkelsetecken med inskrift om fiskedag, vikt och årtal. Anmälan skall ske genom insändande av en blankett som erhålls av sekreteraren. Blanketten ifylls och skall inom en månad efter fångsten vara sekreteraren tillhanda. Närmare uppgifter framgår av blanketten.